חנוכה לייב תשפ"ג

שידור הדלקת נר חנוכה אצל הרבי שליט"א מלך המשיח

תפילת מנחה והדלקת נרות חנוכה מתחילים בשעה 3:25 שעון ניו יורק, 22:25 שעון ארץ הקודש


יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד